Undang-undang

Peruntukan Undang-Undang


1. Akta Lembaga-Lembaga Pelabuhan 1963,Akta 488

2. Akta Pelabuhan-Pelabuhan (Penswastaan) 1990,Akta 422

3. Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan 1980

4. Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Pemaliman) 1991

5.  Ordinan Perkapalan Saudagar 1952

6.  Akta Zon Bebas 1990

7.  Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Tender dan Kontrak) 1988

8. Akta Badan-Badan Berkanun 1980

9. Peraturan Kewangan Lembaga Pelabuhan Kuantan

10. Akta Akuan Berkanun 1960

11. Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

12. Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959

13. Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan

14. Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Skala Kadar, Dius Dan Caj) 2023