Statistik

Tempoh Kelulusan
Kemudahcapaian
Mesra Pengguna
Breakdown / Penyelengaraan
Maklumat Terkini / Statistik
Keseluruhan
 • Tidak Berkaitan a
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Sangat Lemah
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Lemah
 • 0
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • Sederhana
 • 6
 • 7
 • 7
 • 10
 • 8
 • 8
 • Baik
 • 22
 • 19
 • 18
 • 20
 • 23
 • 20
 • Cemerlang
 • 5
 • 7
 • 8
 • 2
 • 2
 • 5