Jemaah Lembaga

YM TAN SRI TENGKU AZLAN IBNI SULTAN ABU BAKAR (Pengerusi)  P.S.M. , S.S.A.P. , S.P.T.J. , D.S.A.P. , S.I.M.P.

YBRS. ENCIK QUEK TAI SEONG (Timbalan Pengerusi)


Ahli Lembaga :


YH DATO' KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL RAHMAN (Pengurus Besar) D.S.A.P. , D.I.M.P. , S.M.P

YM RAJA MUHAMMAD AZHAN SHAH BIN RAJA MUHAMMAD

YH DATO' RAZIHAN BIN ADZHARUDDIN

YBRS. ENCIK V.ARUMUGAM A/L VEERAPPA PILLAI

YBRS. ENCIK WONG TZE SHIANG


Jawatankuasa Perunding

PENGERUSI

YM TAN SRI TENGKU AZLAN IBNI SULTAN ABU BAKAR
P.S.M. , S.S.A.P. , S.P.T.J. , D.S.A.P. , S.I.M.P.


AHLI-AHLI

Pengurus Besar, Lembaga Pelabuhan Kuantan
Y.H. DATO' KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL RAHMAN

D.S.A.P. , D.I.M.P. , S.M.P.


WAKIL

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan Malaysia


WAKIL

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri


WAKIL

Ketua Pengarah, Jabatan Kastam DiRaja Malaysia


WAKIL

Ketua Pengarah, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)


WAKIL

Ketua Pengarah , Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)


WAKIL

Pengerusi, Malaysian Shipowner's Associate (MASA)

Jawatankuasa Perancangan & Kewangan

PENGERUSI

YM TAN SRI TENGKU AZLAN IBNI SULTAN ABU BAKAR
P.S.M. , S.S.A.P. , S.P.T.J. , D.S.A.P. , S.I.M.P.


AHLI-AHLI

Pengurus Besar, Lembaga Pelabuhan Kuantan
Y.H. DATO' KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL RAHMAN

D.S.A.P. , D.I.M.P. , S.M.P.


WAKIL

Kementerian Pengangkutan Malaysia


WAKIL

Kementerian Kewangan Malaysia


WAKIL

Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Jawatankuasa Pemaliman

PENGERUSI

Pengurus Besar, Lembaga Pelabuhan Kuantan
Y.H. DATO' KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL RAHMAN

D.S.A.P. , D.I.M.P. , S.M.P.


AHLI-AHLIWAKIL

Ketua Setiausaha , Kementerian Pengangkutan Malaysia


WAKIL

Ketua Pengarah, Jabatan Laut Malaysia


WAKIL

Persatuan Pemilik-Pemilik Kapal Malaysia


PENGURUS KANAN (OPERASI dan KAWALSELIA)

Lembaga Pelabuhan Kuantan

Y.H. DATO' ASMAWI BIN NORDIN