Latar Belakang

Lembaga Pelabuhan Kuantan ditubuhkan pada 1 September 1974 di bawah Akta Lembaga-Lembaga Pelabuhan, 1963 dan merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang bertanggungjawab kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Penubuhan
1 September 1974
Pembinaan
Bermula
Semua pembinaan dimuktamadkan.
Operasi
Sebahagian
Permulaan sebahgian operasi.
Penswastaan
Operasi
Operasi yang diswastakan sepenuhnya.