Piagam Pelanggan

Berikut adalah piagam yang telah ditetapkan : 

1. Kami bersedia menerima setiap aduan dan memberikan maklum balas terhadap aduan yang lengkap dalam tempoh 1 hari bekerja.

2. Tempoh Kelulusan Pengisytiharan Kargo Bahaya Dalam Tempoh 1 jam 30 minit.

3. Tempoh Kelulusan Penyimpanan Sementara Dalam Tempoh 30 minit.

5. Kami bersedia menerima dan memproses setiap terimaan bayaran dalam tempoh 15 minit.