Piagam Pelanggan

Berikut adalah piagam yang telah ditetapkan : 

1. Kami sentiasa bersedia dengan komitmen yang tinggi untuk memberikan perkhidmatan berkualiti dan layanan yang mesra.

2. Kami komited untuk melaksanakan tugas-tugas pengawalseliaan terhadap operasi, pembangunan dan kemajuan pelabuhan secara efisien, sistematik dan berkesan.

3. Kami bersedia menerima setiap aduan dan memberikan maklum balas lengkap terhadap aduan dalam tempoh 1 hari bekerja.

4. Kami menjamin setiap permohonan pengisytiharan, kelulusan atau pemakluman yang lengkap sedia dipross dalam tempoh berikut:

               i. Kargo bahaya dalam tempoh 1 jam 30 minit

              ii. Zon Bebas dalam tempoh 4 jam pada waktu bekerja

              iii. e-PENS dalam tempoh 1 hari

              iv. Lesen perkhidmatan sokongan dan permit aktiviti dalam tempoh 3 hari bekerja

5. Kami bersedia memproses setiap terimaan bayaran di kaunter dalam tempoh 15 minit.

6. Kami memberi jaminan akan membuat pembayaran bagi setiap tuntutan yang lengkap diterima dalam tempoh 7 hari bekerja.