Pajakan Tanah

Pelabuhan Kuantan mempunyai kawasan seluas 605 hektar yang dizonkan mengikut penggunaan. Dari jumlah ini, seluas 315.0 hektar telah dizonkan untuk kegunaan industri melalui pajakan kepada syarikat-syarikat yang memerlukan kawasan berhampiran Pelabuhan Kuantan. Antara syarikat yang memajak di sini adalah BASF Services, MTBE Malaysia dan CSA Terminal.

Kadar Pajakan

RM 20.51 / m2 / tahun sehingga 31 Disember 2024. Kenaikan 10% kadar pajakan setiap tiga tahun.

newlayout

Senarai Pajakan Sedia Ada :

1. Shell Malaysia Trading Sdn. Bhd.
2. Enten Oil & Fat Specialities Sdn. Bhd.
3. KP Depot Services Sdn. Bhd.
4. CSA Terminals Sdn. Bhd.
5. Wilmar Kuantan Edible Oils Sdn. Bhd.
6. Petronas Dagangan Sdn. Bhd.
7. FPM Sendirian Berhad (Felda Agriculture)
8. Petron Fuel International Sdn. Bhd.
9. Felda Bulkers Sdn. Bhd.
10. Maxis Broadband Sdn. Bhd.
11. Felda Vegetable Oil Products Sdn. Bhd.
12. BASF Services (M) Sdn. Bhd.
13. FGV Green Energy Sdn. Bhd.
14. FGV Biotechnologies Sdn. Bhd.
15. YAL Resources Holdings Sdn. Bhd.
16. Kuantan Flour Mills Berhad
17. Kuantan Bulking Sdn. Bhd.
18. MTBE Malaysia Sdn. Bhd.
19. Kaneka (Malaysia) Sdn. Bhd.
20. Asta Chemicals Sdn. Bhd.
21. RP Chemicals (M) Sdn. Bhd.
22. UPC Chemicals (Malaysia) Sdn. Bhd.
23. May Chemical Sdn. Bhd.
24. FPG Oleochemicals Sdn. Bhd.