PengurusanYH Dato' Khairul Anuar Abdul Rahman
Pengurus Besar, Lembaga Pelabuhan Kuantan

Puan Mimi Mazira Mohd Idris
Pengurus Kanan (Korporat dan Pembangunan)

Dato' Asmawi Nordin
Pengurus Kanan (Operasi dan Kawalselia)

Puan Hasnita Mohd Hanapiah
Pengurus Kanan (Kewangan dan Pentadbiran)