Perkhidmatan Kargo

Pelabuhan Kuantan menyediakan pemuatan dan pemunggahan, penyimpanan, penerimaan dan penghantaran :

• Pecah Pukal

• Pukal Kering

• Pukal Cecair

• Kargo Berbahaya