Persijilan

MS ISO 9001:2015 (QMS)Lembaga Pelabuhan Kuantan telah dianugerahkan persijilan MS ISO 9001:2008 (Sistem Pengurusan Kualiti) pada tahun 1998. Persijilan ini telah dinaiktaraf kepada versi MS ISO 9001:2015 pada 13 Ogos 2018 dengan skop persijilan “Pengurusan Kawalselia Operasi Pengendalian Kargo di Pelabuhan Kuantan”.ISO 27001:2022 (ISMS)


Lembaga Pelabuhan Kuantan telah dianugerahkan persijilan ISO/IEC 27001:2013 (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) pada 27 Disember 2013. Persijilan ini telah dinaiktaraf kepada versi ISO/IEC 27001:2022 pada 25 Ogos 2023 dengan skop persijilan “Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Kawalselia Pengendalian Kargo di Pelabuhan Kuantan”.

Sijil ISMS ISO/IEC 27001:2013 - 27 Disember 2013 Hingga 29 November 2021MS ISO 37001:2016 (ABMS)


Pihak Pengurusan telah meluluskan perlaksanaan persijilan MS ISO 37001:2016 (Sistem Pengurusan Anti-Rasuah) pada 28 April 2021 dengan skop “Pengurusan Kawalselia Operasi Pengendalian Kargo di Pelabuhan Kuantan”.