Pensijilan


  • Lembaga Pelabuhan Kuantan (LPKtn) telah dianugerahkan persijilan ISO ini pada tahun 1998 dan dipersijilkan semula pada tahun 2008 dengan persijilan MS ISO 9001:2008 dengan skop "Kawalselia Operasi Pengendalian Kargo Berbahaya di Pelabuhan Kuantan".

  • Lembaga Pelabuhan Kuantan (LPKtn) telah dianugerahkan persijilan ISO 37001 : 2016 ini pada 28 April 2021 dengan skop "Sistem Pengurusan Anti-Bribery Bagi Kawalselia Dan Penguatkuasaan Kargo di Pelabuhan Kuantan".
  • (Sila klik pautan bagi paparan sijil dan surat pengiktirafan)
  • Sijil Pengurusan Anti-Bribery