Undang-undang

Peruntukan Undang-Undang


1. Port Authorities Act,1963

2. Akta Pelabuhan (Penswastaan) 1990

3. Kuantan Port Bylaw, 1980

4. Undang-Undang Kecil Kuasa Pelabuhan Kuantan (Skala Kadar, Bayaran dan Bayaran) 2011

5. Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Pemaliman), 1991

6. Ordinan Perkapalan Malaysia, 1952

7. Akta Zon Bebas, 1990