Aplikasi Web Mudah Alih

Bil
Aplikasi
Google PlaystoreApple Appstore
Penerangan
1

e-ZB Pelabuhan Kuantan


-

Pautan

APPS e-ZB Pelabuhan Kuantan ini dibangunkan oleh LPKtn bagi memudahkan proses deklarasi Zon Bebas di Zon Bebas Pelabuhan Kuantan, terutamanya melibatkan permohonan (eksport, import, pemindahan dan Open Gate) Zon Bebas yang berkaitan.

e-ZB APPs menyediakan :

* Paparan user-friendly dan selamat.
Penjimatan ; Masa dan Kos. 
* Kebolehgunaan kepada komuniti pelabuhan; Kastam, Operator Pelabuhan, agen-agen perkapalan. 
* Notifikasi disediakan; SMS, emel dan paparan telefon. 

2

e-HADIR LPKtn


Pautan

-

Sistem e-Hadir LPKtn ini adalah kegunaan khas bagi kakitangan dan pekerja kontrak perkhidmatan (Kawalan Keselamatan, Kebersihan, lanskap dan yang berkaitan).

Mula digunakan secara rasmi pada 12 Disember 2023 dan dimiliki oleh Unit Pentadbiran, Bahagian Kewangan & Pentadbiran, LPKtn.

Apps ini membolehkan para pengguna yang terlibat untuk membuat 'check-In' dan 'Check-Out' bagi tujuan rekod kehadiran ke pejabat.t