Pengumuman

https://operasi.lpktn.gov.my/

01/06/2022 - 01/06/2025

gallery 061

Sistem e-Kawalselia dijadualkan berkuatkuasa sepenuhnya pada 1 Jun 2022.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil tahu:

  1. Permohonan lesen / permit (kecuali lesen malim) yang diterima secara manual sebelum 17/05/2022 akan diproses dan dikemas kini pada sistem dari masa ke semasa sehingga tarikh pelaksanaan sepenuhnya.
  2. Permohonan lesen malim hendaklah dikemukakan sepenuhnya menerusi e-Kawalselia. Permohonan manual (termasuk yang telah dihantar) tidak akan diproses.
  3. Senarai kelulusan terdahulu yang masih sahlaku akan dimasukkan ke dalam sistem. Sekiranya anda mendapati sebarang sebarang kesilapan dan masalah berhubung perkara ini, sila kemukakan aduan kepada Bahagian Operasi dan Kawal selia untuk tindakan lanjut.
  4. Pemegang lesen dan permit tertentu akan dikehendaki untuk membuat pemakluman bagi setiap aktiviti pada lesen digital mereka. Senarai lesen dan permit yang terlibat akan dimaklumkan kemudian.
  5. Sesi libat urus akan diadakan pada tentatif yang akan diberitahu kelak.

Sekian, terima kasih.