Pengumuman

Pewartaan Undang-undang Kecil LPKtn (Skala Kadar, Dius & Caj) 2023

08/08/2022 - 15/04/2024

gallery 061

Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Skala Kadar, Dius & Caj) 2023 telah diwartakan pada 13 Mac 2023 dan mulai berkuatkuasa pada 15 Mac 2023.