Pengumuman

Pewartaan Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Skala Kadar, Dius & Caj) 2023

15/03/2023 - 15/03/2024

gallery 061

Undang-undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kuantan (Skala Kadar, Dius & Caj) 2023 telah diwartakan pada 13 Mac 2023 dan mulai berkuatkuasa pada 15 Mac 2023.