Aplikasi Web Mudah Alih


Bil
Aplikasi
Penerangan
1


e-ZB Pelabuhan Kuantan

PLAYSTORE

APPS e-ZB Pelabuhan Kuantan ini dibangunkan oleh LPKtn bagi memudahkan proses deklarasi Zon Bebas di Zon Bebas Pelabuhan Kuantan, terutamanya melibatkan permohonan (eksport, import, pemindahan dan Open Gate) Zon Bebas yang berkaitan.

e-ZB APPs menyediakan :

* Paparan user-friendly dan selamat.
Penjimatan ; Masa dan Kos. 
* Kebolehgunaan kepada komuniti pelabuhan; Kastam, Operator Pelabuhan, agen-agen perkapalan. 
* Notifikasi disediakan; SMS, emel dan paparan telefon.

2

E-ZB Pelabuhan Kuantan


APPSTORE

APPS e-ZB Pelabuhan Kuantan ini dibangunkan oleh LPKtn bagi memudahkan proses deklarasi Zon Bebas di Zon Bebas Pelabuhan Kuantan, terutamanya melibatkan permohonan (eksport, import, pemindahan dan Open Gate) Zon Bebas yang berkaitan.

e-ZB APPs menyediakan :

* Paparan user-friendly dan selamat.
Penjimatan ; Masa dan Kos. 
* Kebolehgunaan kepada komuniti pelabuhan; Kastam, Operator Pelabuhan, agen-agen perkapalan. 
* Notifikasi disediakan; SMS, emel dan paparan telefon.